Pokyny - Cmkarting.cz

Pokyny

SOUPIS HYGIENICKÝCH PRAVIDEL A OPATŘENÍ PRO PROVOZ VNITŘNÍCH PROSTOR:

Pod zapůjčenou helmou je povinné mít nasazenou kuklu (k zakoupení na recepci) – Doporučujeme donést si buďto vlastní kuklu nebo vlastní motoristickou helmu.

POKYNY

Před vstupem do prostoru naší haly každý návštěvník souhlasí a zavazuje se respektovat a dodržovat tyto PROVOZNÍ a BEZPEČNOSTNÍ pokyny:

PROVOZNÍ POKYNY

Jízda na vlastní nebezpečí.
Přísný zákaz svévolného vstupu na dráhu.
Zákaz jízdy při požití i při podezření na požití alkoholu či jiných omamných látek.
Přijďte vhodně oblečeni! Uzavřená, pevná obuv je povinná v jakémkoliv ročním období! DRAHÉ ČI ZNAČKOVÉ oblečení NENÍ vhodným oděvem na sportoviště a za jeho případné poškození neneseme zodpovědnost.
"Znečištění" helmy či motokáry vám bude účtováno dle následujícího ceníku: HELMA 1 500,-; ČIŠTĚNÍ MOTOKÁRY 1 000,-. Zvažte proto stav, ve kterém do motokáry nastupujete a mějte na paměti, že jízda v motokáře po požití jakékoliv návykové látky (alkohol atp.) je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNA. Při zjištění zakázaného chování má obsluha právo vás z jízdy bez nároku na vrácení peněz vyloučit.
Zákaz vstupu do prostoru depa s nápoji či jídlem.
Za ztrátu osobních věcí nezodpovídáme. Před jízdou doporučujeme odložit si své osobní věci do uzamykatelných skříněk.
Jízda nezletilých do 15 let je povolena pouze v doprovodu a se souhlasem zákonného zástupce.
Při jízdě je povinné používat helmu (zapůjčení  našich helem je zdarma, avšak pouze s hygienickou kuklou, kterou si můžete donést vlastní nebo si ji můžete koupit na pokladně CMK), bezpečnostní pásy a sportovní obuv.
Zákaz jízdy s jakýmkoli předmětem v ústech, v příliš volném oblečení, s rozpuštěnými vlasy, se šálou apod.
Zákaz jízdy osobám se závažnými zdravotními problémy (kardiaci, pooperační stavy, ...........)
Zákaz jízdy osobám, které berou léky zakazující řízení motorových vozidel.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nastupování do a vystupování z motokáry se provádí výhradně v prostorách depa a na pokyn personálu.
Výjezd a příjezd do depa řídí personál pomocí signalizačních vlajek.
Během jízdy je zakázáno pouštění volantu a mávání rukama, případně nohama (ruce na volantu, nohy na pedálech).
Pokud se vám zdá, že s motokárou není něco v pořádku (nefunguje boost, zpátečka, časomíra,...) neprodleně zajeďte k depu a informujte o této závadě personál. Po úplném odjetí celé desetiminutové jízdy a následné pozdní reklamaci už nemáte nárok na náhradu.
Zvolte takovou rychlost, abyste neohrožovali sebe ani ostatní.
Brzděte vždy včas. Nerozvážný způsob jízdy může být příčinou havárie a úrazu.
Při nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi motokárami se vystavujete zodpovědnosti z možných následků.
Při jízdě je přísný zákaz jakéhokoli kontaktu s jinou motokárou.
Pro couvání použijte zpátečku (REVERSE).
Při nájezdu do zatáčky je potřeba si více nadjet. Obecně: závodník by měl jet takovou rychlostí, aby byl schopen projet zatáčku bez kolize.
Při nájezdu na most je nutné mít dostatečnou rychlost, aby bylo možné na most vyjet.
Před mostem i na něm je zakázáno zastavovat.
V případě poruchy či havárie, přivoláte obsluhující personál zvednutím ruky.
V případě závažné kolize obsluhující personál zpomalí nebo úplně zastaví jízdu až do odstranění kolize. V této chvíli je zakázáno vystupovat z motokáry.
Provozovatel neručí za způsobené škody a újmu na zdraví způsobenou sobě či druhým při nedodržení provozních a bezpečnostních pokynů.
Při nedodržení bezpečnostních pokynů nebo pokynů obsluhy můžete být z jízdy bez nároku na kompenzaci vyloučeni.
V případě havárie z důvodu nedodržení provozních a bezpečnostních pokynů a poškození částí motokár či jiných zařízení, účtujeme náhradu škody.
Prosíme všechny, aby si před jízdou vytáhli všechny věci z kapes. Všechny osobní věci si můžete odložit do připravených skříněk.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.